> profil

Ing. arch. Renata Rubešová

> fakulta architektury ČVUT Praha (1991–1997)
> autorizovaný architekt ČKA od roku 2007
> samostaná činnost jako svobodný architekt
> spolupráce pro atelier Artech Písek


> architektonické návrhy staveb 

zpracování architektonických studií s důrazem na idividuální přístup k zakázce a klientům (rodinné domy, bytové domy, občanské stavby – novostavby, rekonstrukce, úpravy staveb, interiery)

> zpracování projektů

 ve spolupráci s odbornými   projektanty možnost zpracovávat zakázky komplexního rozsahu v rámci všech stupňů projektové přípravy (dokumentace pro územní a stavbní řízení,  prováděcí dokumentace, autorský dozor, kolaudace)

> inženýrská činnost

v rámci komplexního vedení zakázky možnost zajištění potřebých povolení (zajištění podkladů, průzkumů, vyjádření dotčených orgánů, zajištění vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního souhlasu a pod.)

Komentáře jsou vypnuty.